Management

GEVORG PAPIKYAN

 

Chief Executive Officer

Date of Birth: 06.01.1980

 

EDUCATION

 

 

1996-2001

 

Studied at the Faculty of Management and Economic Relations of the Armenian State University of Economics

 

WORK EXPERIENCE

 

2019 – till now

Smart Credit UCO LLC, Chief Executive Officer

2016-2018

Be Smart LLC, Director

2010-2016

LC Distribution CJSC, first as Financial Director, then Director

2008-2010

Converse Bank CJSC, Head of Personal Loan Approval Division

2006-2008

HSBC Bank Armenia CJSC, supervisor at Credit Division

2004-2006

First Mortgage Company UCO LLC, Senior Credit Specialist

Gevorg Papikyan is married. Has four children

 

 

 

 

PETROS KOLIKYAN

 

Chief Accountant

Date of Birth: 20.01.1960

 

 

EDUCATION

 

1977-1982

 

Studied at Yerevan Institute of National Economy

 

 

WORK EXPERIENCE

2019 – till now

Smart Credit UCO LLC, Chief Accountant

2007-2017

Development Bank of Armenia OJSC, Chief Accountant – Member of Management Board

2005-2006

Glass World Company CJSC, Chief Accountant

2004-2005

Converse Bank CJSC, Head of Balance Summarization and Methodology Division

2003-2004

Sef International UCO LLC, Chief Accountant

1995-2003

Arshinbank OJSC, Deputy Chief Accountant, Head of Division

1992-1994

Haypetagrobank OJSC, Deputy Chief Accountant, Head of Division

1984-1992

Armenian Republican Office of the USSR State Bank, Chief Accountant at Accounting Center

1983-1984

Armenian Republican Office of the USSR State Bank, Senior Inspector

 

 

 

Petros Kolikyan is married. Has two children

 

SUREN MARGARYAN

 

CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS

Date of Birth: 16.12.1981

 

 

EDUCATION

1998-2002

 

Studied at National Polytechnic University of Armenia, Department of Labor Sociology, Faculty of Social-Political Sciences and General Economics

 

WORK EXPERIENCE

2016- till now

Barsis LLC, Chief Operating Officer

2012-2016

VTB Armenia Bank CJSC, Deputy Head of Retail Business Development Department

2008-2012

Converse Bank CJSC, Branch Manager

 

 

Suren Margaryan is married. Has 3 children

 

 

RUBEN KOPYAN

 

MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS

Date of birth: 09.02.1975

 

EDUCATION

 

1992-1997

 

Studied at Yerevan State University, Faculty of Economic Cybernetics

 

WORK EXPERIENCE

 

2017- till now

Authorized Representative of the Union of Manufacturers and Businessmen of Armenia in the People's Republic of China

2015-2017

Artsakh Bank CJSC,

Head of Operations Support General Department

2010-2015

Byblos Bank CJSC,

Head of Operations Support General Department

2009-2010

Natfood CJSC, Deputy CEO

2008-2009

Converse Bank CJSC, Deputy CEO, Head of Operating and Banking Automated Systems Department

 

Ruben Kopyan is married. Has 3 children

 

 

ARMEN ISOYAN

MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS

Date of birth: 04.08.1971

 

EDUCATION

 

1999-2001

 

Studied at American University of Armenia,

MBA

1987-1992

Studied at Yerevan State University, Faculty of Computing Engineering

 

WORK EXPERIENCE

 

2012- till now

HI ENERGY FZC, Chief Financial Officer

2007-2012

International Tubular Services,

Chief Executive Officer

Armen Isoyan is married. Has 2 children

Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏