Tarrifs

 

Tariffs for the services of “Smart Credit” UCO LLC are as follows:

  1. Withdrawal

 

Currency                         

Tariff

AMD

0.3%*

USD

0.4%

EUR

0.4%

 

*For consumer loans the withdrawal tariff is 1%.

 

  1. Transfers of Non-Cash loans

To the bank accounts of the clients whose accounts are with the banks that cooperate with “Smart Credit” UCO LLC:

 

USD, EUR

AMD 500

AMD

AMD 200

 

other banks

 

USD, EUR

0.12%, minimum amount- AMD 8,000, maximum loan amount - AMD 50,000

AMD

200 AMD

 

 

  1. Providing statements

 

Frequency

Tariff

Once a month

Free of charge

Each next time

AMD 500

 

 

  1. Review of loan terms

 

Loan Type

Tariff

Gold pledge secured loans

AMD 3,000

Consumer Loans

AMD 5,000

Car Loans

Up to AMD 5 mln – AMD 5,000

Above AMD 5 mln – AMD 10,000

Mortgage

Up to AMD 10 mln – AMD 10,000

Above AMD 10 mln – AMD 20,000

Real estate pledge secured loans

Up to AMD 10 mln – AMD 10,000

Above AMD 10 mln – AMD 20,000

 

 

  1. The price of 1 gram of gold per fineness

 

 

Fineness of gold

Price

 

999o

AMD 20,500

958o

AMD 19,600

900o

AMD 18,500

750o

AMD 15,400

585o

AMD 12,000

 

These Tariffs may be unilaterally modified by “Smart Credit” UCO LLC, by posting in advance about the changes on the Company's website and / or other public sources, and by placing notifications about the changes in the tariffs in a visible place for customers in the Company's offices, as well as by notifying customers in accordance with the provisions of appropriate agreements.

Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏