pin ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար 27
telephone +374 60 52 22 25

Ավտոմեքենայի գրավով վարկ

Ստացեք ավտոմեքենայի գրավով վարկ ընդամենը 1 օրում
ստանալ վարկ
տարեկան տոկոսադրույք սկսած 19%-ից
Առավելագույն գումար 10,000,000 amd
վարկի ժամկետ 60 ամիս
պայմաններ
Վարկի նպատակը Սպառողական
Արժույթը ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումարը 10,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկ գրավ հարաբերակցությունը մինչև 80%
Տոկոսադրույքը սկսած 19%-ից
Մեքենայի տարեթիվը 2005 և բարձր
Տրամադրման վճար 0.1%, նվազագույնը՝ 10,000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար Վարկի գումարի 0.1%, նվազագույնը՝ 7,500 ՀՀ դրամ
Փաստացի տոկոսադրույքը 24.50% - 40.30% (կախված մեքենայի գնից և վարկի չափից)
Տույժեր, տուգանքներ Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0.13%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0.13%
Ապահովագրություն ԿԱՍԿՈ վարկի ամբողջ ընթացքում
Տրամադրման կարգը Կանխիկ կամ անկանխիկ
Վարկի և տոկոսների մարման եղանակը Անուիտետային
Վարկի ապահովվածությունը - Գրավադրվող ավտոմեքենան (ձեռք բերվող ավտոմեքենան)
- Երրորդ անձի երաշխավորություն (անհրաժեշտության դեպքում)
Վարկի մերժման պատճառները - դիմելու պահին այլ գործող ժամկետանց վարկի առկայությունը,
- բացասական վարկային պատմությունը,
- վարկը մարելու համար անբավարար եկամուտները,
- անարժանահավատ տեղեկությունների տրամադրումը,
- սնանկ ճանաչված լինելը,
- հաճախորդի եկամտի աղբյուրի ռիսկային ոլորտ,
- միևնույն ընտանիքի անդամների միջև գործարքները,
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը 1 աշխատանքային օր
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
Հայտի մերժում Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Կազմակերպությանը չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Կազմակերպությունը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:
Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Անձնագիր և սոցքարտ, կամ նույնականացման քարտ
Տեխանձնագիր
Տրանսպորտային միջոցի սեփականության վկայագիր
Գնահատման ակտ
Ապահովագրական պոլիս
Այլ փաստաթղթեր անհրաժեշտության դեպքում
Տեղեկատվություն
Էջը թարմացվել է՝ 01.08.2019 17:44
Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏