pin ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար 27
telephone +374 60 52 22 25
search

Սակագներ

Սմարթ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՍՊԸ ծառայությունների սակագներն են՝

1. Կանխիկացում

Արժույթը Սակագինը
ՀՀ դրամ 0.3%*
ԱՄՆ դոլար 0.4%
ԵՎՐՈ 0.4%

 

2. Անկանխիկ տրամադրվող վարկերի փոխանցումներ

Ընկերության հետ համագործակցող բանկերում հաշիվ ունեցող հաճախորդների հաշիվներին՝
ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ 500 ՀՀ դրամ
ՀՀ դրամ 200 ՀՀ դրամ
այլ բանկեր
ԱՄՆ դոլար, Եվրո 0.12%, նվազագույնը 8 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 50 000 ՀՀ դրամ
ՀՀ դրամ 200 ՀՀ դրամ

 

3. Քաղվածքների տրամադրում

Պարբերականությունը Սակագինը
ամսական 1 անգամ անվճար
հաջորդ յուրաքանչյուր անգամը 500 ՀՀ դրամ

 

4. Վարկի պայմանների վերանայում

Վարկատեսակը Սակագինը
Ոսկու Գրավով Վարկեր 3,000 ՀՀ դրամ
Սպառողական վարկեր 5,000 ՀՀ դրամ
Ավտովարկեր մինչև 5մլն - 5,000 ՀՀ դրամ
5մլն-ից ավել - 10,000 ՀՀ դրամ
Հիփոթեք մինչև 10մլն - 10,000 ՀՀ դրամ
10մլն-ից ավել - 20,000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի գրավով մինչև 10մլն - 10,000 ՀՀ դրամ
10մլն-ից ավել - 20,000 ՀՀ դրամ

 

5. 1 գրամ ոսկու գնահատվող գինը ըստ հարգերի

Ոսկու հարգը Գինը
999˚ 20,500 ՀՀ դրամ
958˚ 19,600 ՀՀ դրամ
900˚ 18,500 ՀՀ դրամ
750˚ 15,400 ՀՀ դրամ
585˚ 12,000 ՀՀ դրամ

 

Սույն Սակագները կարող են Ընկերության կողմից միակողմանիորեն փոփոխվել` այդ մասին նախապես Ընկերության ինտերնետային կայքում և/կամ այլ հրապարակային աղբյուրներում, Ընկերության տարածքում հաճախորդների համար տեսանելի վայրում տեղադրելով, ինչպես նաև համապատասխան պայմանագրերով նախատեսված կարգով հաճախորդներին տեղեկացնելով:

* Սպառողական վարկերի կանխիկացման վճարը՝ 1%

 

Էջը թարմացվել է 05.08.2019թ.

Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏