pin ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար 27
telephone +374 60 52 22 25

Սակագներ

Սմարթ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՍՊԸ ծառայությունների սակագներն են՝

1. Կանխիկացում

Արժույթը Սակագինը
ՀՀ դրամ 0.3%
ԱՄՆ դոլար 0.4%
ԵՎՐՈ 0.4%

 

2. Անկանխիկ տրամադրվող վարկերի փոխանցումներ

Ընկերության հետ համագործակցող բանկերում հաշիվ ունեցող հաճախորդների հաշիվներին՝
ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ 500 ՀՀ դրամ
ՀՀ դրամ 200 ՀՀ դրամ
այլ բանկեր
ԱՄՆ դոլար, Եվրո 0.12%, նվազագույնը 8 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 50 000 ՀՀ դրամ
ՀՀ դրամ 200 ՀՀ դրամ

 

3. Քաղվածքների տրամադրում

Պարբերականությունը Սակագինը
ամսական 1 անգամ անվճար
հաջորդ յուրաքանչյուր անգամը 500 ՀՀ դրամ

 

4. 1 գրամ ոսկու գնահատվող գինը ըստ հարգերի

Ոսկու հարգը Գինը
999˚ 18,600 ՀՀ դրամ
958˚ 17,800 ՀՀ դրամ
900˚ 16,800 ՀՀ դրամ
750˚ 14,000 ՀՀ դրամ
585˚ 10,900 ՀՀ դրամ

 

Սույն Սակագները կարող են Ընկերության կողմից միակողմանիորեն փոփոխվել` այդ մասին նախապես Ընկերության ինտերնետային կայքում և/կամ այլ հրապարակային աղբյուրներում, Ընկերության տարածքում հաճախորդների համար տեսանելի վայրում տեղադրելով, ինչպես նաև համապատասխան պայմանագրերով նախատեսված կարգով հաճախորդներին տեղեկացնելով:

Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Ամսական վճար
0
֏