pin ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար 27
telephone +374 60 52 22 25

Անշարժ գույքի գրավով

Մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամ առանց եկամուտների հավաստման
ստանալ վարկ
տարեկան տոկոսադրույք սկսած 15%
Առավելագույն գումար 25,000,000 amd
վարկի ժամկետ 60 ամիս
պայմաններ
Վարկի նպատակը Սպառողական
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Առավելագույն գումարը 25,000,000 ՀՀ դրամ
USD 50,000
Վարկի ժամկետը մինչև 60 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը ՀՀ սկսած 18%
Վարկ/Գրավ հարաբերությունը գույքի շուկայական արժեքի նկատմամբ մինչև 50%, Երևանում
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 20,83% - 27,98%,
Տրամադրման կարգը կանխիկ և անկանխիկ
Հատուկ պայման Մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամ վարկերը կարող են տրամադրվել առանց եկամուտները հավաստող փաստաթղթերի առկայության
Ամսական սպասարկման վճար վարկի գումարի 0.1%-ի չափով, նվազագույնը` 6,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման վճար 0,3% ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում
0,4% USD և EURO վարկերի դեպքում
Վարկի և տոկոսների մարման եղանակը անուիտետ
Տույժեր, տուգանքներ Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,13%,
ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,13%
Պետական տուրքեր և այլ ծախսեր Միասնական տեղեկանք` սկսած 10.000 ՀՀ դրամ
Նոտարական վավերացման վճարներ` 15.000-40.000 ՀՀ դրամ
Գրավի պետական գրանցման վճար` 26,400-45,000 ՀՀ դրամ
Գույքի ապահովագրության վճար` 0,15%-0,16% գնահատված արժեքից
Վարկի ապահովվածությունը Անշարժ գույք
Երաշխավորություն Անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջվել նաև ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություններ
Ապահովագրություն Անշարժ գույքը ապահովագրվում է յուրաքանչյուր տարի անշարժ գույքի գնահատված արժեքի չափով (տես ապահովագրողների ցանկը)
Վարկառուին ներկայացվող պահանջները 21 տարին լրացած Հայաստանի ռեզիդենտները, որոնք վարկի սպասարկման ընթացքում չեն բոլորի 70 տարեկանը
Վարկը մերժման պատճառներն են դիմելու պահին այլ գործող ժամկետանց վարկի առկայությունը
բացասական վարկային պատմությունը
վարկը մարելու համար անբավարար եկամուտները
անարժանահավատ տեղեկությունների տրամադրումը
սնանկ ճանաչված լինելը
հաճախորդի եկամտի աղբյուրի ռիսկային ոլորտ
միևնույն ընտանիքի անդամների միջև գործարքները
Որոշման կայացման ժամկետը Որոշումը կայացնում ենք անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
Հայտի մերժում Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Կազմակերպությանը չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Կազմակերպությունը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:
Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Անձնագիր և Սոց.քարտ կամ նույնականացման քարտ
Սեփականության վկայական
Տեղեկանք աշխատանքի վայրից կամ եկամուտները հավաստող այլ փաստաթղթեր
Գույքի գնահատման նախնական հաշվետվություն
Այլ փաստաթղթեր անհրաժեշտության դեպքում
Տեղեկատվություն
Էջը թարմացվել է՝ 15.07.2019 10:54
Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏