pin ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար 27
telephone +374 60 52 22 25

Վերանորոգման վարկ

ստանալ վարկ
տարեկան տոկոսադրույք սկսած 12%
Առավելագույն գումար 50,000,000 amd
վարկի ժամկետ 120 ամիս
պայմաններ
Վարկի նպատակը Անշարժ գույքի վերանորոգում
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ
Տրամադրման կարգը կանխիկ և անկանխիկ
Առավելագույն գումարը 50,000,000 ՀՀ դրամ
USD 100,000
EURO 88,000
Վարկի ժամկետը մինչև 120 ամիս
Վարկ/Գրավ հարաբերությունը գույքի շուկայական արժեքի նկատմամբ մինչև 80%, Երևանում
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը ՀՀ սկսած 18%
USD սկսած 14%
EUR սկսած 12%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 13.07% - 23.90%
Ամսական սպասարկման վճար վարկի գումարի 0.1%-ի չափով, նվազագույնը` 5,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման վճար 0.3% ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում
0,4% USD և EURO վարկերի դեպքում
Վարկի և տոկոսների մարման եղանակը անուիտետ կամ նվազող մարումներ
Տույժեր, տուգանքներ Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,13%,
ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,13%
Պետական տուրքեր և այլ ծախսեր Միասնական տեղեկանք` սկսած 10.000 ՀՀ դրամ
Նոտարական վավերացման վճարներ` 15.000-40.000 ՀՀ դրամ
Գրավի պետական գրանցման վճար` մինչև 45.000 ՀՀ դրամ
Գույքի ապահովագրության վճար` 0.15%-0.2% գնահատված արժեքից
Վարկի ապահովվածությունը Վերանորոգվող կամ այլ անշարժ գույք
Երաշխավորություն Անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջվել նաև ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություններ
Ապահովագրություն Անշարժ գույքը ապահովագրվում է յուրաքանչյուր տարի անշարժ գույքի գնահատված արժեքի չափով (տես ապահովագրողների ցանկը)
Վարկառուին ներկայացվող պահանջները 21 տարին լրացած Հայաստանի ռեզիդենտները, որոնք վարկի սպասարկման ընթացքում չեն բոլորի 70 տարեկանը
Վարկը մերժման պատճառներն են դիմելու պահին այլ գործող ժամկետանց վարկի առկայությունը
բացասական վարկային պատմությունը
վարկը մարելու համար անբավարար եկամուտները
անարժանահավատ տեղեկությունների տրամադրումը
սնանկ ճանաչված լինելը
հաճախորդի եկամտի աղբյուրի ռիսկային ոլորտ
միևնույն ընտանիքի անդամների միջև գործարքները
Որոշման կայացման ժամկետը Որոշումը կայացնում ենք անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
Հայտի մերժում Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Կազմակերպությանը չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Կազմակերպությունը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:
Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Անձնագիր և Սոց.քարտ կամ նույնականացման քարտ
Սեփականության վկայական
Սեփականության իրավունքի ծագման հիմքերը
Տեղեկանք աշխատանքի վայրից կամ եկամուտները հավաստող այլ փաստաթղթեր
Գույքի գնահատման նախնական հաշվետվություն
Այլ փաստաթղթեր անհրաժեշտության դեպքում
Տեղեկատվություն
Էջը թարմացվել է՝ 15.07.2019 10:52
Վարկային հաշվիչ
֏
%
ամիս
Այս հաշվիչի արդյունքները մոտավոր են և ունեն տեղեկատվական բնույթ, իրական վարկի վճարումներն այլ մեծության են լինելու։ Ավելի ստույգ տեղեկատվության համար դիմեք ընկերության աշխատակցին:
Ամսական վճար
0
֏